Riksringen

- ett nätverk av arbetsgivarringar i Sverige som verkar för att:

  • ge möjligheter för företag och organisationer att skapa mervärden för varandra genom samverkan i personal- och kompetensförsörjningsfrågor.

 

  • stärka människor i sin yrkesroll, där samverkan mellan arbetsgivare är ett verktyg för att se och förverkliga nya möjligheter i arbetslivet.

 

Riksringens syfte

 

Erfarenhetsutbyte

Kunskapsöverföring

Omvärldsbevakning

Inspiration

Kvalitetsutveckling

Forum för test av nya idéer

Samordna kompetensutveckling

Historia

Riksringen bildades 1996 och medlemmarna i nätverket har sedan dess träffats kontinuerligt 1 - 2 gånger om året.

Se möteslista.

Medlemskap

Arbetsgivarringarna som är medlemmar i Riksringen driver organiserad samverkan mellan arbetsgivare. Syftet med samarbetet är att skapa ökade möjligheter till gynnsam rörlighet och personalutveckling, förebygga ohälsa och underlätta rehabilitering.

Medlemskapet i Riksringen bygger på gemensamma värderingar och vilja att hjälpas åt. Uppdragen alternerar mellan medlemmarna.

Riksringens verksamhet och nytta bygger på ett aktivt deltagande på våra gemensamma träffar.

Intresserad av Riksringen? Välkommen att kontakta årets mötesansvariga eller hemsidesansvarig.

Uppdrag

Mötesansvariga 2015: Nyckelringen AB och Företagsringen i Södra Hälsingland

Hemsida: Catharina Rehnström

Kommande möten

5-6 oktober 2015 i Bollnäs

 

Aktiva arbetsgivarringar 2015

Ca 420 svenska företag och offentliga verksamheter är medlemmar i en arbetsgivarring. Se lista

Här finns arbetsgivarringarna. Se Sverigekarta

 

Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring

Verkstadsg. 1 B, 392 39 Kalmar

Ulla Larsson, 0480 - 281 15, 070 - 647 04 50

ulla@kalmararbetsgivarring.se

 

Arbetsgivarringen AB

Ronnebyg. 42, 371 33 Karlskrona

Ann-Christin Andersson, 0455 - 788 50, 0708 - 55 63 04

ann-christin.andersson@montico.se

 

Företagsringen i Södra Hälsingland

Västra Stationsgatan 10, 821 43 Bollnäs

Mikael Reijer, 070-335 04 52

info@foretagsringen.se

 

Sjuhäradsringen i Borås

Skaraborgsvägen 1 A, 506 30 Borås

Göran Johansson, 033 - 10 04 27

gj@medarbetarcentrum.se

 

Nyckelringen AB

Tingshusplatsen 2, 611 32 Nyköping

Catharina Rehnström, 0155 - 21 35 92, 070 - 560 20 20

catharina@nyckelringen.se

 

Starck&Partner

Stockholm, Box 8176, 104 20 Stockholm

Jonas Carlberg, 08 - 651 06 35, 0703-75 76 96

info@starckpartner.se

 

Agera, Arbetsgivarringen Sundsvallsregionen

Kyrkogatan 26, 852 32 Sundsvall

Birgitta Dahlén, 060-19 17 73, 070-684 96 44

birgitta.dahlen@sundsvall.se

 

Företagsringen i Norrköping


Tunnbindaregatan 10, 602 21 Norrköping

Camilla Bergerfalk, 011-33 54 55, 070-539 39 70

camilla@thormo.seArbe

 

Arbetsgivarringen Skaraborg

Timmervägen 9, 541 64 Skövde, 0737-814133

info@aringenskaraborg.se